Laatst bijgewerkt: 20-03-2020 10:30 uur.

Welkom op de site van Koor Hartgelach!

Beste mensen,

 

N.a.v. het besluit van vandaag van onze regering om alle evenementen waar meer dan 100 personen worden verwacht, af te gelasten, hebben we in overleg met Kulturhus De Vos uit Westendorp moeten besluiten om ons evenement Happen Met Hartgelach van zaterdag 28 maart niet door te laten gaan.

Er werden voor dit evenement 132 gasten verwacht, hetgeen betekent dat we ruim boven de landelijke norm zitten.

We moeten dus wel afgelasten, en zijn het daar ook helemaal mee eens, omdat ook wij als organisatie beslist niet willen dat er ook maar één  iemand het risico zou kunnen lopen om met het corona-virus besmet te worden.

 

Kulturhus De Vos en de evenementencommissie  hebben besloten Happen Met Hartgelach uit te stellen  tot na de zomer. Als de corona-crisis voorbij is proberen we vroeg in het najaar een nieuwe datum te vinden.

Als er mensen zijn, zowel koorleden alsmede gasten,  die hun bijdrage voor HMH terug willen hebben, omdat ze verwachten er in het najaar niet bij te kunnen zijn, worden zij verzocht contact op te nemen met Derkje of Wilma. Zij ontvangen dan hun bijdrage terug.

We verzoeken alle koorleden hun eigen gasten zelf op de hoogte te brengen van de afgelasting.

 

Hopende jullie voldoende op de hoogte gebracht te hebben, groet ik jullie vriendelijk, mede namens alle leden van de evenementencommissie en het bestuur.

 

Alfons Wormskamp

Voorzitter Hartgelach


Géén Romienendalfestival en Klaver4tocht in 2020!!!

 

Hartgelach stopt na zes jaar met het organiseren van het Romienendalfestival en de Klaver4tocht bij het Romienendal in Aalten.
Al die jaren hebben we met veel plezier het e.e.a. georganiseerd. We hebben veel lof mogen ontvangen over de bezoekende koren en de vier gevarieerde wandelroutes. Toch is er besloten om te stoppen.

 
Redenen o.a.: - oplopende organisatiekosten

                        - steeds meer hulp nodig van vrijwilligers buiten het koor om

                        - te weinig groei qua bezoekers en wandelaars

 

Dat betekent dat u de datum 5 juli 2020 kunt schrappen in uw agenda als u het voornemen had om dan de wandeltocht of het festival te gaan bezoeken.

 

We bedanken de medewerkers van het Romienendal, buurtbewoners, sponsoren, adverteerders en vrijwilligers hartelijk voor hun hulp en medewerking.


HARTGELACH, HET VERRASSENDE KOOR UIT VARSSEVELD


Koor Hartgelach

Op een sombere oktobernamiddag in 1997 zijn we aan de bar als geintje begonnen met een smartlappenkoor.


In 2014 besloot het koor om de naam enigszins te veranderen. De toevoeging "Smartlappenkoor" is verdwenen want Hartgelach wil méér dan alleen smartlappen zingen. Het repertoire zal langzaam maar zeker worden uitgebreid met nog meer vrolijke en soms minder vrolijke
(actuele) Nederlandse meezingers.

 

En verder gaan we gewoon door met dat wat we leuk vinden, dus zingen met een beetje show. Onze dirigent maakt het koor repetitie na repetitie steeds weer een beetje beter. De dramacommissie kleedt elk liedje aan met attributen, een showtje of een dansje, Hartgelach, gewoon elke keer VERRASSEND!

 

 


Wij repeteren in een zaaltje bij IJssalon De Heer in Varsseveld!!!


let op: bijna alle foto's zijn te vergroten, gewoon door er op te klikken!