Laatst bijgewerkt: 19-11-2019  14:30 uur.

Géén Romienendalfestival en Klaver4tocht meer!!!

 

Zoals u op de homepage hebt kunnen lezen, stopt Hartgelach met het organiseren van de Klaver4tocht en het Romienendalfestival.
Zes jaar lang hebben we met veel plezier op één dag een korenfestival en een wandeltocht georganiseerd.

Helaas merkte de projectgroep dat het steeds moeilijker ging worden om het e.e.a. te organiseren, ondanks alle lovende woorden van bezoekers, wandelaars en koren over de geweldige wijze waarop alles geregeld was. De projectgroep was in principe een heel jaar bezig met de organisatie van het evenement. Elk jaar nieuwe stukken in de routes proberen te vinden, toestemming vragen aan buurtbewoners om over eigen grond te mogen wandelen, sponsoren zoeken voor de verlotingen en koren enz.

Daarnaast bleven de kosten gestaag oplopen, terwijl we ook steeds meer hulp in moesten roepen van vrijwilligers om voldoende bemensing over de gehele dag te kunnen regelen. Bovendien was er geen stijging te zien in het aantal bezoekers voor de koren en het aantal wandelaars.


Al met al heeft de commissie derhalve moeten besluiten dat de editie 2019 Romienendalfestival en Klaver4tocht de laatste is geweest en dat er geen vervolg meer komt.

 

Wellicht staat in het boekje en op de site van de wandelbond KNWB nog wel vermeld dat er een Klaver4tocht is, maar die informatie is helaas onjuist. Op 5 juli 2020 is er beslist géén wandeltocht.

 

Hieronder kunt u impressies opdoen van de door Hartgelach georganiseerde zes edities. Klik op het jaartal om de foto's te kunnen bekijken.

De commissie van het

Romienendalfestival en de Klaver4Tocht