Laatst bijgewerkt: 20-03-2020 10:30 uur.

Beste mensen,

 

N.a.v. het besluit van vandaag van onze regering om alle evenementen waar meer dan 100 personen worden verwacht, af te gelasten, hebben we in overleg met Kulturhus De Vos uit Westendorp moeten besluiten om ons evenement Happen Met Hartgelach van zaterdag 28 maart niet door te laten gaan.

Er werden voor dit evenement 132 gasten verwacht, hetgeen betekent dat we ruim boven de landelijke norm zitten.

We moeten dus wel afgelasten, en zijn het daar ook helemaal mee eens, omdat ook wij als organisatie beslist niet willen dat er ook maar één  iemand het risico zou kunnen lopen om met het corona-virus besmet te worden.

 

Kulturhus De Vos en de evenementencommissie  hebben besloten Happen Met Hartgelach uit te stellen  tot na de zomer. Als de corona-crisis voorbij is proberen we vroeg in het najaar een nieuwe datum te vinden.

Als er mensen zijn, zowel koorleden alsmede gasten,  die hun bijdrage voor HMH terug willen hebben, omdat ze verwachten er in het najaar niet bij te kunnen zijn, worden zij verzocht contact op te nemen met Derkje of Wilma. Zij ontvangen dan hun bijdrage terug.

We verzoeken alle koorleden hun eigen gasten zelf op de hoogte te brengen van de afgelasting.

 

Hopende jullie voldoende op de hoogte gebracht te hebben, groet ik jullie vriendelijk, mede namens alle leden van de evenementencommissie en het bestuur.

 

Alfons Wormskamp

Voorzitter Hartgelach